EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.02.2020
Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, гр. Враца, Банка ДСК ЕАД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, гр. Враца

Ние сме Банка ДСК и Експресбанк, горди членове на OTP Group - една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Като член на нашия екип Вие ще бъдете част от една от най-големите банкови групи в България, която играе важна роля в създаването и поддържането на клиентски отношения с водещите компании в страната.

След приключване на процеса на интеграция между Банка ДСК и Експресбанк, новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, брой обекти в клоновата мрежа, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България, и ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги.

В момента търсим да назначим кандидат на позицията:

Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, с месторабота град Враца

Вашата работа ще включва:
 • Помощ за клиентите, използващи електронните канали на Банката;
 • Помощ за картодържателите на Банката;
 • Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.
Кандидатът за нас притежава:
 • Образование – средно/ висше;
 • Трудовият стаж във финансовата сфера ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Владеенето на чужд език (английски, немски, френски, унгарски, руски и др.) ще се счита за предимство;
 • Добри комуникативни умения и способности за работа в екип.
 Ние предлагаме:
 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за дългосрочна работа и професионално развитие;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.
Ако позицията отговаря на Вашите професионални интереси и умения, кандидатствайте като изпратите подробна автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Кандидатствай по тази обява
Банка ДСК ЕАД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Банка ДСК ЕАД
Всички обяви на Банка ДСК ЕАД