EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
10.02.2020, Ref.#: SE/C
★★★★★ Старши експерт Нормативно съответствие, Пощенска банка  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Старши експерт Нормативно съответствие

Старши експерт Нормативно съответствие

Кратко описание на позицията:

Оказва съдействие при извършването на преглед на новоприети и изменени нормативни актове, засягащи банковата дейност и анализира съществуващите практики с цел осигуряване на съответствие с регулациите, идентифицира възможностите за усъвършенстване. Участва в изготвяне на оценка на степента на спазване на правилата за етично поведение и осигуряване на нормативно съответствие.

Основни отговорности:

• Съдейства на звеното, следящо за нормативното съответствие чрез осигуряване на своевременно и адекватно идентифициране, смекчаване и наблюдение на риска, свързан с нормативното съответствие на ниво бизнес линия.
• Взема участие в идентифицирането, документирането и разрешаването на потенциални въпроси, свързани с нормативното съответствие.
• Предоставя практични, навременни препоръки и набелязва мерки за преодоляване на установени слабости в контрола.
• Осигурява навременно предоставяне на информация и комуникира по подходящ начин със съответните звена относно приети изменения и допълнения в законодателната рамка, практики или насоки, публикувани от националните и европейските надзорни органи.
• Взема участие в работни групи, свързани с различни бизнес проекти, инициира и предоставя становище относно нормативното съответствие, възможни подходи и решения.
• Съдейства при изготвяне на оценката на степента на спазване на правилата за етично поведение и осигуряване на нормативно съответствие и предлага промяна при необходимост.
• Съдейства и взема участие в разработването и изменението на политики, процедури, ръководства, системи и програми за обучение, където е необходимо поради промени в регулаторната рамка или банковата практика.

Изисквания за позицията са:
• Висше юридическо образование;
• Владеене на английски език;
• Познания в областта на законодателството, приложимо за банковия и финансов сектор.
• Критично мислене;
• Възможност за идентифициране на проблеми, тенденции или изключения, стремеж към усъвършенстване и намиране на решения.


Запознат съм с Политика за защита на лични данни на Пощенска банка


Кандидатствай по тази обява
Пощенска банка  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Пощенска банка
Всички обяви на Пощенска банка