EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
17.10.2019
Оператор-Входящи обаждания към Дирекция Контактен център за гр. Враца, Банка ДСК ЕАД
Месторабота Враца; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Оператор-Входящи обаждания към Дирекция Контактен център за гр. Враца

Оператор-Входящи обаждания към Дирекция Контактен център
„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Оператор-Входящи обаждания към Дирекция Контактен център, Централно управление, с месторабота град Враца


Основни задължения:

• Помощ за клиентите, използващи електронните канали на Банката;
• Помощ за картодържателите на Банката;
• Консултиране на настоящите и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.


Изисквания:

• Образование – средно/ висше;
• Трудовият стаж във финансовата сфера е предимство;
• Добра компютърна грамотност;
• Ползването на чужд език (английски, немски, френски, унгарски, руски и др.) е предимство;
• Добри комуникативни умения и способности за работа в екип.


Банка ДСК предлага:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.


Необходими документи за кандидатстване:

• Професионална автобиография /CV европейски формат на български и английски език/с актуална снимка;
• Мотивационно писмо.


Документите изпращайте в срок до: 17/11/2019 г.


Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.


Кандидатствай по тази обява
Банка ДСК ЕАД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Банка ДСК ЕАД
Всички обяви на Банка ДСК ЕАД