EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
30.08.2019
★★★★★ Software Tester, Seneos GmbH
Дистанционна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Software Tester

За следващата възможна начална дата търсим софтуерен тестер за новото ни местоположение в София (без оглед на пол и инвалидност).

Вие сте инженер? Искате да сте част от нещо ново? Тогава ви очакваме в seneos.

Нашата мисия е “ние сме инженери”.

Работим върху вълнуващи проекти в области като инфотейнмънт, дисплейни устройства, автономно шофиране, помощни системи за водача (ADAS), разработване на електронни блокове за управление, разработване на модерни заключващи системи за автомобила, безопасност, електромобилност и още.

Фокусът ни е върху разработването и тестването на вграден софтуер.

Как може да ни подпомогнете?

Задачи:

● Спецификация на функционални тестове по проекти за електронни блокове за управление
за превозни средства
● Спецификация и въвеждане в експлоатация на автоматизирана среда за изпитвания HIL
● Верификация на софтуер за електронни блокове за управление за превозни средства и
приложения, свързани с безопасността
● Разработване на автоматизирани тестове за електронни блокове за управление
● Спазване на функционална безопасност (ASIL C) по време на изпълнение
● Извършване на функционални тестове и създаване на тестови протоколи за електронни
блокове за управление за превозни средства

Квалификация:

● Опит в изпитването на софтуер (компонентно тестване, интеграционно тестване,
софтуерно тестване)
● Добри познания по програмиране в C/C++
● Добро познаване на AUTOSAR, с инструментите Vector, Ethernet, CAN, LIN и Flexray и
изпитванията HIL
● Опит в разработването в съответствие с ISO26262 и Automotive SPICE
● В идеалния случай сертифициране по ISTQB


Предлагаме работа върху разнообразни и интересни задачи, привлекателно възнаграждение и много позитивна корпоративна култура.

Ако имате въпроси, обадете се на Тимо на +49 221/1792 98 20 (германски номер).


For our new location in Sofia we are looking for a Software Tester (m/f/d).

You are an engineer? Do you want to be a part of something new? Then come to seneos.

Our mission "we are engineers"

We work on exciting projects in the field of infotainment, display devices, autonomous driving, driver assistance systems (ADAS), ECU development, development for modern locking systems in the car, safety, electromobility and much more.

Our focus is on the development and testing of embedded software.

How you can support us?  


Tasks:

● Specification of functional tests in vehicle ECU projects
● Specification and commissioning of the automated HIL test environment
● Verification of software for automotive ECUs and safety-relevant applications
● Development of automated tests for ECUs
● Observance of Functional Safety (ASIL) during implementation
● Performance of functional tests and creation of test protocols for vehicle control units

Qualification:

● Experience in software testing (unit test, integration test, software test)
● Good programming knowledge in C/C++
● Good knowledge of AUTOSAR with Vector Tools, Ethernet, CAN, LIN and Flexray and HIL tests
● Experience in development according to ISO26262 and Automotive SPICE
● Ideally ISTQB certification


We have a job with versatile and interesting tasks, attractive compensation and a very positive corporate culture.

If you have any questions just call Timo on +49221/1792 98 20 (german number) .


Кандидатствай по тази обява
Seneos GmbH  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Seneos GmbH
Всички обяви на Seneos GmbH