EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
14.08.2019
Офис администратор, СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Заплата от 900 до 1000 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Офис администратор

Офис администратор в Неправитествена организация.
Месторабота: Централен офис на организацията - София, идеален център
Предлагаме трудов договор на пълно работно време, приятелска атмосфера, малък екип, липса на корпоративни правила, интересни и динамични социално-психологически проекти.

ФУНКЦИИ :
- Подпомага цялостната работа на Сдружението.
- Подпомага подготовката, координирането и организирането на дейностите по местни и европейски проекти, по които работи Сдружението.

ОТГОВОРНОСТИ:
1. Организационни:
- Координира работата на офиса;
- Подготвя ежегоден отчет за дейността на Сдружението;
- Осигурява техническото обезпечаване на дейностите на Сдружението;
- Приема и преразпределя телефонната и електронната информация в офиса;
- Приема и преразпределя писмената кореспонденция в офиса;
- Приема посетителите в офиса и отговаря за тяхното вежливо, навременно и качествено обслужване.
- Участва в общите дейности на Сдружението и осъществява комуникация, свързана с местната и международна дейност;

2. Административни:
- Води входящата и изходяща кореспонденция на фондацията;
- Води и съхранява архива на проектите и цялостната дейност на Фондацията;
- Създава и актуализира базата данни за участниците в различните дейности по проектите, проведените тренинги, излезлите публикации, партниращите организации, подготвените и реализирани проекти;
- Подготвя и организира пътуванията, предвидени по проектите: резервации, билети, наемане на транспорт, посрещане и изпращане на гости;
- Съпровожда и превежда на чуждестранните участници в дейностите по проекти;
- Прави преводи на кратки материали, свързани с дейността на Сдружението;
- Грижи се за изправността на офис-оборудването, работи с доставчици на услуги.
- Осигурява цялостното функциониране на офиса с материали и консумативи;
- Работи с наличната офис-техника.
- Актуализира Интернет страницата и Фейсбук страницата на Сдружението;
- Подготвя и разпространява писмени материали за дейността на фондацията.

КОМПЕТЕНТНОСТИ:
1. Организационна компетентност: умения да приоритизира работата си, умения да преодолява кризисни ситуации, умения да дава полезни предложения за подобряване на начина и организацията на работата. Умения да поддържа организирана и чиста работна среда.
2. Компютърна компетентност: умения за работа с общи и специализирани програмни продукти, умнеия за работа с офис техника.
3.Комуникационна компетентност: наличие на умения за ефективно изслушване, умения за устно и писмено изразяване, умения за търсене и намиране на информация.,
4. Административна компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове: нормативна уредба, вътрешни правила.

Задължително писмено и говоримо владеене на английски език.

Необходими документи:
- Автобиография на български език;
- Актуална снимка

Етапи на подбора:
1. По документи
2. Интервю

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат информирани за резултатите от следващите етапи на подбора.
Документи за кандидатстване не се връщат.

Данните, предоставени от кандидатите, са лични и ще бъдат защитени.


Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНА И ОТВОРЕНА КОМУНИКАЦИЯ"