EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
09.08.2019, Ref.#: MBK0819
★★★★★ Мениджър Връзки с обществеността, ВП Брандс Интернешънъл АД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Мениджър Връзки с обществеността

ВП Брандс Интернешънъл АД е лидер на пазара и традиционен производител на качествени вина и високоалкохолни напитки. Във връзка с осъществяване  дейността на направление Корпоративни комуникации, компанията търси да назначи:

Мениджър Връзки с обществеността

Основни задължения

- Изработва стратегии за връзки с обществеността за компанията, съвместно с висшестоящия мениджмънт и Директор Корпоративни Комуникации.
- Ръководи изпълнението на бизнес плана за всички дейности на Връзки с Обществеността.
- Осъществява проактивна стратегия и дейности за връзки с обществеността, като използва - канали за комуникация за създаването на желания корпоративен имидж на компанията.
- Максимизира съвмесните дейности на компанията и подсигурява ефикасност на разходите за всички инвестиции към връзки с обществеността.
- Представлява компанията по време на важни събития за връзки с обеществеността.
- Организира и провежда корпоративни и продуктови комуникационни кампании, с които се изгражда, поддържа добрия имидж на марките и продуктите.
- Изготвя информационни прессъобщения, ПР материали и речи на висшестоящия мениджмънт
- Участва в назначението и обучението на специалисти на връзки с обществеността
- Създава и поддържа добри контакти с ключови журналисти и медии
- Идентифицира медийни тенденции и новини и възможности за изява
- Управлява съдържанието на корпоративните профили и в социалните мрежи
- Подготвя регулярни отчети и контролира изпълнението на задачите и кампаниите
- Идентифицира области нуждаещи се от подобрение и въвежда необходимите действия.

Изисквания

- Висше образование - специалност „Връзки с обществеността”, „Медии и комуникации“
- Минимум петгодишен опит във връзки с обществеността в България
- Минимум една година опит на мениджърско ниво в отдел връзки с обществеността 
- Кандидатът трябва да има доказан опит в успешното управление на корпоративни връзки с обществеността и успешното прилагане на ефективни стратегии и структури

Личностни качества/умения/знания/нагласа

- Отлични комуникационни умения
- Отлични умения за водене на преговори
- Обширни между-културни познания и умения за разбиране на отделнте служители в екипа
- Отлично ниво на владеене на Английски
- Обширни знания и доказан опит в съвременните методи и елементи на връзки с обществеността.
- Отлични познания и опит с медийните взаимоотношения на местно и национално ниво
- Опит в подготвянето на бизнес планове
- Отлични презентационни умения
- Умения за сплотяване на екипа и лидерство

Ние предлагаме:

• Възможност да се развивате в успешна и утвърдена компания
• Атрактивно възнаграждение
• Динамична и предизвикателна работна среда

Очакваме Вашите документи (автобиография с актуална снимка) чрез бутона "Кандидатствай по тази обява".

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!
1. Във връзка с участието ми в Процедура по подбор, предоставям съгласието си „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) да съхранява личните ми данни в предоставената от мен автобиография, както и се съгласявам, в случай, че Дружеството сметне за нужно, да бъдат поискани препоръки от предходен/настоящ работодател, да бъде извършена проверка в социални мрежи, както и да участвам в провеждане на тестове.
С настоящата декларация давам изричното си съгласие Дружеството да запази така събраните данни в корпоративната база данни за период от три години.*
Съгласен съм   Не съм съгласен
2. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- правото да искам събраните за мен данни да бъдат унищожени;
- правото да оттегля предоставеното от мен с настоящата декларация съгласие по всяко време чрез писмено уведомление до Дружеството.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.*
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
ВП Брандс Интернешънъл АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ВП Брандс Интернешънъл АД
Всички обяви на ВП Брандс Интернешънъл АД