EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
08.07.2019
★★★ Експерт програми и проекти, ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Експерт програми и проекти

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

Нашата Мисия
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Нашата Визия
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в гр. Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с делови качества, позитивизъм и мотивация за работа в неправителствения сектор, за да заеме позицията

Експерт програми и проекти, за гр. Пловдив
по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Роля и отговорности:

• Експертът ще работи под ръководството на Директор на Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив.
• Координира изпълнението на проектните дейности, събития и отчетност.
• Съдейства за поддържането, съхранението и управлението на информацията по проекта.
• Съдейства за осигуряване на прозрачност при изпълнението на дейностите, тяхното развитие и постигане на заложените резултати.
• Участва в работни срещи с проектния екип.
• Изготвя аналитични и отчетни документи за дейностите по проекта.
• Изгражда партньорски мрежи и координира отношенията с външни партньори и участници по проекта.
• Подкрепя и участва в развиването на обучителните дейности по проекта.
• Извършва логистика за пътувания, срещи, обучения и събития по проекта.
• Отговаря за извършване на услуги от външни доставчици.
• Представлява фондацията на различни събития, според плана за участие в тях и според целите на проекта.
• Осъществява ежедневен мониторинг по напредъка, ръководство, планиране и изпълнение на дейностите по проекта  комуникация с партньорите по проекта, заинтересованите страни, експертите, подизпълнителите по въпросите, свързани с дейностите (т.е. изготвяне на писмени покани, дневен ред на заседанията и др.);
• Координация на логистичните и административните договорености за заседанията, учебните занятия, семинарите, учебните посещения и други дейности по проекта в гр. Пловдив;
• Следи бюджета и административно управление на проекта;
• Изготвя описателни и финансови доклади;
• Изготвя и актуализира работни планове и проекти за разпределение на ресурсите;
• Установява и поддържа връзка с партньорите по проекта;
• Управление на координацията и проследяването на работата на външни доставчици на услуги, на които е възложено с договори да извършват определени дейности по проекта;
• Изпълнение на всякакви други задължения в интерес на проекта.

Изисквания:
• Минимален професионален опит: 2 години във връзка с изпълнение на проектна дейност.
• Образование:
- Висше образование бакалавър/магистър - специалности от областите на висше образование - Педагогически науки/Социални, Стопански и правни науки.
• Опит в координирането на проектни дейности.
• С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или са с познания по координирането и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера.
• Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;
• Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;
• Отлично писмено и устно владеене на английски език;
• Професионален опит в международна и мултикултурна среда.


Предимства за заемане на длъжността:
• Професионален опит в изготвянето на доклади за проследяване/оценка, финансови и описателни доклади за проекти и други удостоверителни документи;
• Професионален опит в установяването на връзки с международни заинтересовани страни и приобщаваща комуникация;
• Отлично писмено и устно владеене на английски език;
• Професионален опит в международна и мултикултурна среда.


Ключови компетенции:
• Умения за координиране на хора и дейности;
• Умения за междуличностно общуване и умения за договаряне, способност да развива и управлява ефективна работа в мрежа;
• Способност да работи ефективно със служители от всички нива на организацията;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда;
• Отличен писмен и говорим английски език;
• Отлична компютърна и техническа грамотност.


Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

• Способност за работа под напрежение
• Умения за приоритизиране на задачите
• Комуникативност и конструктивен стил на поведение
• Самостоятелност и организираност
• Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа

Възможности които предлага организацията:
• Работа в организация отдадена на каузата: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
• Коректни трудовоправни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Гъвкаво работно време;
• Възможност за работа в режим “Home office”
• Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

Ако бъдат одобрени по документи и допуснати до следващия етап от интервюто, кандидатите ще бъдат оценени в рамките на събеседване въз основа на следните критерии:
1. Познаване на съответните политики и законодателство в областта на социалните услуги и защита правата на децата, както и европейските политики и програми в тази област;
2. Опит в управлението на проекти, включително капацитет за управление и координация на няколко процеса едновременно;
3. Отлични умения за планиране и решаване на проблеми и способност за определяне на
приоритети и постигане на резултати при работа под стрес;
4. Внимание към детайлите, способност за запазване на поверителност, честност и
дискретност;
5. Способност за ефективна работа в мултидисциплинарен екип и в мултикултурна и
многоезична среда;
6. Умения за използване на електронно офис оборудване и приложения (програми за
текстообработка, електронни таблици, инструменти за презентации, електронни
комуникации, интернет и т.н.);
7. Познаване на мисията и организацията на Фондация „За нашите деца“.
8. Способността на кандидата за писмена комуникация на английски език и притежаваните знания, умения и компетентности, свързани с работното място, ще бъдат оценени и посредством писмен тест.


Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.


Кандидатствай по тази обява
ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Всички обяви на ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА