EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
08.07.2019
★★★ Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/, ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Месторабота Пловдив; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/

Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.

Нашата Мисия
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Нашата Визия
„Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“

За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в град Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в проектното управление, управление на социални услуги, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив

Роля и отговорности:

 Управлява Комплекса за ранно детско развитие в гр. Пловдив и всички услуги и звена, които са част от него;
 Управлява социалните и интегрирани услуги, преодставяни от фондацията на територията на гр. Пловдив.
 Управлява центъра за обучение към комплекса;
 Разработва, планира и координира изпълнението на цялостния проектен план, обезпечаващ работата на комплекса.
 Управлява изпълнението на проектните дейности и гарантира постигането на проектните цели.
 Работи в координация с партньорски организации и привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели на проекта.
 Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и с партньорите.
 Съдейства за активното популяризиране на дейностите и резултатите от работата на комплекса.
 Допринася за адаптирането и прилагането в организацията на продуктите и постиженията на КРДР.
 При внедряване на процедури, методики, правила разяснява, убеждава и мотивира екипа за работа в името на общите цели на фондацията.
 Представлява фондацията на национални и международни събития.
 Активно работи и поддържа партньорски взаимоотношения с всички социални услуги на територията на комплекса;
 Поддържа взаимоотношения с ВУЗ, община Пловдив и всички нейни структури, във връзка с управляваната дейност.
 Ръководи отчетността по изпълнението на ОПРЧР;
 Управлява бюджета на комплекса;
 Ръководи служителите в комплекса и развива политиките и добрите практики на фондацията за управление на персонал, като прилага вътрешните ситеми за управление.
 Представя организацията пред медиите и широката общественост;
 Гарантира, че всички системи и процеси за финансово управление отговарят на стандартите на най-добрите практики в съответствие с организационните и законови изисквания.
 Идентифицира и информира организацията за потенциалните източници на доходи от национални, европейски, частни и корпоративни източници.
 Спазва етичните стандарти и изповядва организационните ценности на фондацията - работи честно и прозрачно, с уважение към колегите, нашите клиенти, партньори и общността.

Изисквания:
1. Професионален опит
• Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 8г.
• Минимален управленски опит – 5г.
• Висше образование – Социално дело/Психология/Педагогика.
• Допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие ще се считат за предимство.
• Опит в управлението на проекти е предимство за заемане на длъжността;
• С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или по водене и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера
• Опит във водене на преговори, делова и бизнес комуникация и кореспонденция;


2. Ключови компетенции

• Умения за ръководене на екип;
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда;
• Отличен писмен и говорим английски език – с всички кандидати ще бъде проведен тест за оценка на езиковите компетенции.
• Отлична компютърна грамотност;
• Висока етика и морал – високата работна етика е присъща във всичко, което правим;

3. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика

• Проактивност и ориентация към постигане на резултати;
• Способност за работа под напрежение;
• Умения за приоритизиране на задачите;
• Комуникативност и конструктивен стил на поведение;
• Самостоятелност и организираност;
• Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;
• Дипломатичност и умения за работа в мултикултурна среда;
• Уважение и толерантност към различията.


4. Възможности, които предлага организацията:
• Работа в организация отдадена на кауза: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.
• Коректни трудовоправни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Гъвкаво работно време;
• Възможност за работа в режим “Home office”
• Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.

5. Етапи за провеждане на интервюто:
• Преглед на автобиография и мотивационно писмо.
• Оценка на притежаваните компетенции и мотивацията за работа и развитие в организацията.
• Оценка на езиковите умения.
• Представяне на концепция за развитие на комплекса и социалните услуги на фондацията в гр. Пловдив / само за допуснатите до финалния етап кандидати/.
• Успешният кандидат ще получи предложение за работа и ще започне работа във Фондация „ За нашите деца“.

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на ЕС.Кандидатствай по тази обява
ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
Всички обяви на ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА