EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
28.06.2019, Ref.#: Ref. /L_K/
★★★★★ Специалист Ликвидация на комплексни щети - по заместване, ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Специалист Ликвидация на комплексни щети - по заместванеЗАД“Алианц България”

Част от Allianz SE – европейски лидер в застраховането и финансовите услуги. Компанията има над 128- годишна история, опит, фирмена политика и високи стандарти по отношение на своите клиенти и служители. Във връзка с подпомагане дейностите на Управление „Ликвидация на щети“ :

Специалист Ликвидация на комплексни щети - по заместване - Ref. /L_K/
Направление ” Операции”

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Активно комуникира с клиенти, с местни и чуждестранни застрахователни компании;
• Обработва претенции по регресни щети към други застрахователи (местни и чуждестранни) при събития, настъпили на територията на страната или в чужбина
• Обработва, подготвя за изплащане и следи за спазването на сроковете на щети по искове от други застрахователи и регреси.
• Изготвя доклади по регресни щети, следи за и събира суми от регресните щети.
• Работи по ликвидацията на щети по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за чужбина и застраховка „Отговорност на превозвача – CMR”, както и по обработка на щети по Европейски автомобилни директиви.
• Урежда регресни и суброгационни претенции към/от чуждестранни застрахователи и лица.
• Води кореспонденция с чуждестранни застрахователни компании във връзка с уреждането на настъпили застрахователни събития и възстановяването на каско-регреси от чужди застрахователи.
• Осъществява регреси към други български и чуждестранни застрахователи, както и обработва получените от тях такива
• Осъществява регреси към чуждестранни застрахователни компании по щети по застраховка „Каско”, при които виновното МПС не е с българска регистрация.
• Води устна и писмена кореспонденция с външни и вътрешни клиенти в т.ч., но не само НББАЗ, КФН и други;

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
• Образование – висше с предимство застраховане
• Опит в застраховането мин. 1 година;
• Отлични комуникативни умения – ежедневна комуникация с клиенти
• Много добра компютърна грамотност;
• Организираност, инициативност и подреденост
• Добра концентрация и умения за приоритизиране на задачите
• Способност за работа в екип
• Ползване на английски език на работно ниво


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Постоянен трудов договор с 6 мес. изпитателен срок
• 8 часов работен ден с плаващо работно време през деня
• Възможност за развитие в международна финансова група с изградени традиции


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Автобиография
• Мотивационно писмоДокументите (моля посочете референтния номер на позицията, за която кандидатствате) се подават до 30.07.2019;

Ще бъдат поканени на интервю само кандидати, чиято професионална подготовка съответства на желания
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление


Кандидатствай по тази обява
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление
Всички обяви на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД/Централно управление