EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.06.2019, Ref.#: 0001
★★★★★ ЮРИСТ / ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ, ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ЮРИСТ / ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

„Елит Строителна Компания“ ЕООД е търговско дружество, което активно развива своята дейност в областта на проектиране и строителство на сгради, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура, както и търговия и управление на недвижими имоти. Основна амбиция на компанията е поддържане на висок стандарт и качество на всички предлагани услуги.
Във връзка с разширяване на своя екип от професионалисти си търси юрист/главен юрисконсулт.
I. Основни изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност по чл.294 от ЗСВ.
- Задълбочени теоретични и практически познания в областта на вещното, облигационно и търговско право.
- Опит на подобна позиция
II. Необходими личностни и професионални качества:
- Сериозен професионален интерес и желание за дългосрочно развитие в областта на комплексно правно обслужване на строителни и инвестиционни дружества;
- Лоялност, дисциплинираност;
- Внимание към детайла и висока писмена култура;
- Работа в екип
- Готовност за усвояване на спецификата на дейността, постоянен стремеж за развиване на умения и познания.
III. Основни функции:
Пълно и комплексно правно обслужване на група от дружества с предмет на дейност в областта на проектиране и строителство на сгради и съоръжения, търговия и управление на недвижими имоти, състоящо се в:
- Оказване на съдействие на ръководството по правни въпроси;
- Следене за изменения и допълнения в нормативната база, регулираща дейността;
- Изготвянето и/или ревизиране на договори, нотариални актове и всички документи съпътстващи процеса по изграждането и покупко-продажбата на недвижими имоти;
- Изготвяне на всякакви други документи с юридическа насоченост и съдържание;
- Работа с държавни, общински и други институции;
- Осъществяване на информационна и документна взаимовръзка между отдел “Правен“ и останалите отдели в компанията.
- Развиване и ръководене на отдел “Правен“ в „ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ ЕООД
IV. Дружеството предлага:
- Шанс за професионална изява в съвременна и успешна компания с отлично реноме и огромен потенциал за развитие;
- Фирмено и правно обучение;
- Достъп до справочен и правен софтуер;
- Трудов договор, постоянна работа;
- Служебен телефон и мобилен компютър;
- Размерът на стартовото трудовото възнаграждение е предмет на договаряне в зависимост от професионалния опит и познания на избрания кандидат.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография.
Единствено одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Предоставените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното Ви съгласие. Елит Строителна Компания ЕООД ще обработва Вашите лични данни единствено за целите на подбор на кандидати за работа в компанията.


Кандидатствай по тази обява
ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД
Всички обяви на ЕЛИТ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД