EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
06.06.2019, Ref.#: D-1
★★★★★ ДЕЛОВОДИТЕЛ В НОТАРИАЛНА КАНТОРА, Нотариус ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ДЕЛОВОДИТЕЛ В НОТАРИАЛНА КАНТОРА

Основни задължения:
• Осъществява техническото обслужване на нотариалната кантора като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешна документация и кореспонденция;
• Комуникация с Агенция по вписванията;
• Разпечатва, копира и сканира документи;
• Приема, подготвя и окомплектова документи по делата на нотариуса;
• Подготвя молби за издаване на удостоверения за тежести;
• Подготвя делата от сделките;
• Внася удостоверения в Агенция по вписванията;
• Въвежда данни в регистрите и книгите, водени от нотариуса – общ регистър, азбучна книга, други регистри и книги по Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите.
• Вписва в Службата по вписване на сделките и други документи, подлежащи на вписване;
• Получава от Службата по вписване на вече вписаните сделки и други документи.
• Архивира документи;
• Изпълнява и други задачи, поставени от нотариуса;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Средно образование;
• Отлична компютърна грамотност и опит в работа с офис-техника;
• Опит в работата с документи;
• Високо ниво на грамотност, отлична езикова култура и машинописни умения.

Предимства:
• Опит при работа на фронт офис;

Личностни качества:
• Организираност, точност и прецизност при работа с документи;
• Умения за приоритизиране на поставените задачи;
• Експедитивност в работата;
• Добри умения за работа с клиенти;
• Много добри комуникативни умения;
• Умения за коректно поднасяне на информация - писмена и устна;
• Умения да спазва правила и процедури, дисциплинираност;
• Конфиденциалност и лоялност;
• Умения за работа в екип;
• Способност за работа под напрежение.

Ние предлагаме:
• Отлична атмосфера и условия за работа;
• Динамична и интересна работа;
• Трудов договор и добро възнаграждение, адекватно на изискванията на обявената позиция.

За да кандидатствате за тази позиция моля изпратете своето СV и мотивационно писмо в срок до 04.07.2019 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
С кандидати, които не отговарят на поставените в обявата изисквания няма да бъде осъществяван контакт. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни, Нотариус Петя Димова е Администратор на лични данни. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламента, с подаването на кандидатурата си всеки кандидат е информиран и се съгласява със следното:
1. Целта на обработването, за което личните данни, посочени в приложените от кандидатите документи са предназначени е извършване на предварителен подбор и преценка за покриване на изискванията за заемане на обявената свободна позиция.
2. Администраторът декларира, че личните данни, получени с настоящето съгласие, няма да бъдат обработвани с други цели и може да бъдат предоставяни единствено на консултант по подбор на персонал, с който Администраторът има сключен договор за консултантска услуга по подбор на персонал.
3. Срокът за съхранение на предоставените лични данни е до приключване на подбора по обявената позиция и сключване на трудов договор с избрания кандидат, но не повече от 6 месеца след изтичане на срока на настоящото обявление за свободна позиция.
4. След изтичане на този срок, личните данни, получени с настоящето съгласие, ще бъдат унищожени (хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Нотариуса и платформата на www.jobs.bg).
5. Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на лични данни.


Кандидатствай по тази обява
Нотариус ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Нотариус ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА
Всички обяви на Нотариус ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА