EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
03.06.2019, Ref.#: РА
Ръководител автопарк, НИС ПЕТРОЛ ЕООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Ръководител автопарк

Ръководител автопарк
На територията на Република България НИС Петрол ЕООД се представя с марката Gazprom, изразено в развитието и налагането на търговски обекти – бензиностанции с търговската марка Gazprom, както и в развитие търговията на едро с горива.

Компанията търси да назначи Ръководител автопарк

Основни задачи и отговорности:
- Личен шофьор на Управителя на Дружество;
- Координира дейността в автопарка в Дружеството с останалите структурни звена;
- Организира своевременното изпълнение на заявките за ползване на автомобили;
- Организира и контролира подготовката на автомобилите за годишни технически прегледи, като съблюдава спазването на сроковете;
- Изготвя графици за извършване на ремонтите на автомобилната техника за най-рационалното ù използване;
- Отговаря за осигуряването на необходимите резервни части, горива и смазочни материали за ежедневното поддържане и текущите ремонти на автомобилите;
- Изготвя необходимите отчети, справки и друга информация за дейността на автопарка, в съответствие с действащата вътрешно нормативна уредба в Дружеството;
- Участва в изготвянето на процедури и работни инструкции, касаещи автопарка в Дружеството;
- Да познава и прилага при работата си Закона за движение по пътищата /ЗДП/ и Правилника за прилагането му, Правилника по БТ при експлоатацията, обслужването и ремонта на МПС, Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС, Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, Наредба № 1-165 от 1999 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС, Закона за автомобилните превози.
- Отговаря за застраховането на целия автопарк, както и за състоянието на автомобилите, съгласно вътрешно нормативните актове на Дружеството;
- Участва в изготвянето на техническо задание по провеждане тръжна процедура с лизингодатели на автомобили;
- Взаимодейства и представлява интересите на Дружеството пред Държавните органи на Република България в областта на автотранспорта.


Квалификация и компетенции:
- Средно или висше образование;
- Свидетелство за правоуправление на МПС, категория – съответстваща на управляваното МПС – „В“ или по-висока;
- Умения за работа под напрежение;
- Способност за самостоятелна работа и динамична работа в екип;
- Наблюдателност, съобразителност, отговорност, устойчивост на стрес, лоялност;
- Професионален опит по специалността минимум 3 години;
- Компютърна грамотност - MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
- Владеенето на руски език е задължително.

Ние предлагаме: постоянен трудов договор с НИС Петрол ЕООД, мотивираща работна атмосфера, 20 дни платен годишен отпуск, конкурентно възнаграждение и 40 часова работна седмица.

При проявен интерес, моля изпратете актуална автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани като поверителни и ще бъдат използвани само за целите на подбора.

Месторабота: София
С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си „НИС Петрол“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г., Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
НИС ПЕТРОЛ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за НИС ПЕТРОЛ ЕООД
Всички обяви на НИС ПЕТРОЛ ЕООД