EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
31.05.2019, Ref.#: PRE0619
★★★★★ PR eксперт (Медия мониторинг), ВП Брандс Интернешънъл АД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

PR eксперт (Медия мониторинг)

ВП Брандс Интернешънъл АД е лидер на пазара и традиционен производител на качествени вина и високоалкохолни напитки. Във връзка с осъществяване дейността на направление Корпоративни комуникации, компанията търси да назначи в софийския си офис:

PR eксперт (Медия мониторинг)

Основни задължения:

- Идентифицира различните обществени групи/публики, свързани с дейността на организацията; поддържа взаимоотношения между компанията и обществеността; участва в разработването и изпълнението на  комуникационни стратегии за утвърждаването на добрия имидж на компанията в обществото
- Извършва мониторинг на цялото медийно пространство чрез следене на всички медии, докладване на важните новини, теми, лица и процеси по процедура „Провеждане на мониторинг на медии”
- Участва в подготовката на статии, речи, интервюта, медийни анализи и други ПР материали, възложени от Директор „Корпоративни комуникации” или ПР мениджър
- Участва в организацията на корпоративни събития, предварителната и последващата връзка с медиите и управлението на терен на присъстващите представители на медии според насоките на преките си ръководители
 
Изисквания

- Висше образование (бакалавър или магистър) - специалност „Връзки с обществеността“, „Масови комуникации“, „Журналистика“, „Филология“
- Много добра компютърна грамотност (текстова обработка)
- Отлична езикова култура (писмено и устно)
- Способност да представя убедително информация (писмено и устно)
- Комуникативност
- Умения за работа в динамична среда и справяне със стрес
- Умения за работа в екип
- Инициативност и творчески подход в работата
 
Предлагаме отлични възможности за професионално развитие във водеща в отрасъла си компания.

Очакваме Вашите документи (автобиография с актуална снимка) чрез бутона "Кандидатствай по тази обява"

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност!
1. Във връзка с участието ми в Процедура по подбор, предоставям съгласието си „ВП Брандс Интернешънъл“ АД (наричано по-долу „Дружеството“) да съхранява личните ми данни в предоставената от мен автобиография, както и се съгласявам, в случай, че Дружеството сметне за нужно, да бъдат поискани препоръки от предходен/настоящ работодател, да бъде извършена проверка в социални мрежи, както и да участвам в провеждане на тестове.
С настоящата декларация давам изричното си съгласие Дружеството да запази така събраните данни в корпоративната база данни за период от три години.*
Съгласен съм   Не съм съгласен
2. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни;
- правото да искам събраните за мен данни да бъдат унищожени;
- правото да оттегля предоставеното от мен с настоящата декларация съгласие по всяко време чрез писмено уведомление до Дружеството.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.*
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
ВП Брандс Интернешънъл АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ВП Брандс Интернешънъл АД
Всички обяви на ВП Брандс Интернешънъл АД