EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
23.05.2019, Ref.#: ТРПС
★★★★★ ТЕХНИК, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТИ, Нова Лоджик Къмпани ООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

ТЕХНИК, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТИ

Industry Scout е консултантска компания, фокусирана в индустриалния подбор и селекцията на специалисти за секторите Производство, Строителство, Транспорт и Логистика. Ние предоставяме ефективни работни решения както на компаниите, така и на кандидатите. Тъй като трудовата мобилност е наша основна цел, консултантите ни работят, не само на територията на България, но и на международно ниво. Гарантираме, че ще намерим най-правилното решение за Вас!

За екипа на световния технологичен лидер в авиационната поддръжка, търсим да назначим

ТЕХНИК, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА САМОЛЕТИ


Основни отговорности за позицията:


- Ремонт и поддръжка на детайли и възли по корпуса и интериора на самолетите;
- Спазване на всички правила по здравословни и безопасни условия на труд;
- Следене за възникнали повреди по инструментите и машините;
- Опазване на материалната база и поверените инструменти;


Изисквания за заемане на длъжността:

- Опит на позиция механик - ремонт на машини, автомобили, хладилна техника, ремонт на електроинсталации и др. ще се счита като сериозно предимство;
- Техническо образование - професионална гимназия (техникум) или Технически университет ще се счита като предимство;
- Аналитично мислене;
- Самостоятелно ниво на английски език - А2 или по високо;


Компанията предлага:

- Пълно практическо и теоретично обучение;
- Квалификация, отговаряща на най - високите стандарти;
- Дългосрочна работа и възможност за кариерно развитие;
- Допълнителен социален пакет и бонусна система;
- Възможност за настаняване за хора, които не са от София;


Industry Scout поема ангажимента да разгледа всички кандидатури. Ще се свъжем само с избраните по документи кандидати.

Лиценз от МТСП, N 2564, валиден от 03.07.2018 - безсрочен

„Нова Лоджик Къмпани“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Нова Лоджик Къмпани“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Нова Лоджик Къмпани“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Нова Лоджик Къмпани“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.


Кандидатствай по тази обява
Нова Лоджик Къмпани ООД  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Нова Лоджик Къмпани ООД
Всички обяви на Нова Лоджик Къмпани ООД