EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
30.04.2019, Ref.#: Intern
★★★★★ СТАЖАНТИ за Централен офис на BILLA България, Билла България ЕООД
Месторабота София; Стаж; Пълно работно време; Непълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

"Билла България" ЕООД, част от REWE Group, е една от най-динамично развиващите се търговски вериги в Европа. Наша цел е да доставяме разнообразни, свежи и висококачествени продукти – само най-доброто за нашите клиенти!

Като част от ежегодната ни стажантска програма ние предлагаме възможност за придобиване на ценен опит в следните отдели в нашия Централен офис:


- СТАЖАНТ в отдел "Счетоводство"

- СТАЖАНТ в отдел "Личен състав/Труд и работна заплата"

- СТАЖАНТ в отдел "Човешки ресурси" и "Здравословни и безопасни условия на труд"

- СТАЖАНТ "Технически сътрудник" в "Правен отдел"


Като СТАЖАНТ в отдел "Счетоводство", Вие ще:

 • Участвате активно в цялостния процес по обработване на финансови документи;
 • Подпогате колегите при изготвяне на надлежна и навременна обработка на наличните първични документи в поверената сфера на дейност и ще коригирате съществуващи разлики във фактурите;
 • Комуникирате с отдел „Управление на категориите“, всички BILLA магазини и всички фирми-доставчици за уточняване и отстраняване на несъответствия на отчетните документи (стокови и парични потоци) при необходимост.

Като СТАЖАНТ "Технически сътрудник" в "Правен отдел", Вие ще:

 • Подпомагате административно и организационно дейностите, свързани с деловодство и правно обслужване;
 • Обработвате и поддържате базата данни с юридическата и административна информация, документация и др;
 • Участвате активно в изготвянето, получаването и разпределението на кореспонденция поотношение на деловодство и правна проблематика.

Като СТАЖАНТ в отдел "Човешки ресурси" и "Здравословни и безопасни условия на труд", Вие ще:

 • Подпомагате отдел „Човешки ресурси“ и участвате в различни проекти в сферата на подбора;
 • Участвате в изготване на различни проекти за обучение и развитие на служителите;
 • Участвате в изготването на оценка на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Поддържате цястната документация по безопасност на труда – заповеди, правилници и процедури;
 • Изготвяте различни инструкции и правила за безопасна работа за наличните машини, съоръжения и противопожарната безопасност;
 • Участвате в провеждането на вътрешнофирмени обучения по безопасност на труда;
 • Комуникирате активно с външни партньори.

Като СТАЖАНТ в отдел "Личен състав/Труд и работна заплата", Вие ще:

 • Подпомагате процеса по ддминистриране на персонала и изчисляване на трудовите възнаграждения;
 • Поддържате трудовите досиета в изряден вид;
 • Проследявате периодично промените в трудовото и осигурително законодателство с цел информиране и консултиране на служителите при необходимост;
 • Участвате в изготвянето на доклади и справки (периодични и при поискване);
 • Участвате в изготвянето на навременната подготовка на документация при проверки от страна на държавни институции (ИТ, НАП и др.);
 • Попълвате и поддържате базата данни с информация за служителите на BILLA.

Нашето предложение:

 • Стаж между 3 и 6 месеца в една от най-големите търговски вериги в страната;
 • Трудов договор и атрактивно възнаграждение;
 • Ваучери за храна на стойност 60 лв.;
 • Работа на пълен или непълен работен ден с различни опции за работно време;
 • Възможност за придобиване на ценни знания и умения.

Нашите изисквания:

 • Успешно завършен мин. 3-ти курс на висше образование, насоченост Икономика, Търговия, Информационни технологии, Статистика, Човешки ресурси, Право и др.;
 • Отлични умения по Excel;
 • Много добри познания по английски език;
 • Високо ниво на адаптивност и лична мотивация;
 • Много добри аналитични и комуникативни умения.

Ако нашето предложение е провокирало интереса Ви и желаете да направите Вашите първи стъпки в кариерата, моля изпратете автобиография, като посочите желаната от Вас позиция.

Ще се свържем с всички кандидати одобрени по документи.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

БИЛЛА България

Търговска мрежа в страната

Оформяме живота отвъд всички очаквания

Фокусираме се върху хората

Приветстваме идеите и имаме смелостта да променяме

Стремим се към непрекъснато развитие

Превръщаме идеите в реалност

Грижим се и инвестираме в бъдещите поколения

Винаги сме ориентирани към резултати

Запознат съм с Политика за защита на лични данни на Билла България ЕООД


Кандидатствай по тази обява
Билла България ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Билла България ЕООД
Всички обяви на Билла България ЕООД