EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.04.2019, Ref.#: SLA
★★★★★ Старши юристконсулт, Talent Hunter Ltd.
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Старши юристконсулт

За наш клиент търсим юристконсулт с интереси в корпоративното право и регулациите.

"Бъди справедлив и ще бъдеш щастлив." - Жан Жак Русо

В какво ще се състои работата Ви:

- Преглед и изготвяне на договори, пълномощни, протоколи и всякакви други документи, свързани с дейността на дружеството на български и английски език;
- Провеждане на правни изследвания и мониторинг на развитието в сектора;
- Идентифициране на рисковете и проблемите и предлагане на креативни решения;
- Анализ на документи и изготвяне на становище, относно тяхната законосъобразност;
- Следене за законодателни промени на националното и европейско законодателство;
- Даване на становище по постъпили сигнали, жалби и искания от компетентните регулаторни органи и клиенти на Дружеството;
- Изготвяне правни становища и репорти към Главния юрисконсулт, мениджмънта на Компанията и Холдинга.

Перфектният кандидат притежава:

- Висше юридическо образование;
- Професионален опит минимум 1 година на сходна позиция;
- Отлични познания в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
- Добра компютърна грамотност;
- Английски език на работно ниво;
- Организационни умения при работа с правна документация;
- Усет към детайла и аналитично мислене;

Вие ще получите:

- Възможност за участие в международни проекти;
- Комуникативно работно място в непосредствена близост до метростанция;
- Интересна и динамична работа в приятна работна среда с млад и мотивиран екип; 
- Обучение и възможности за повишаване на квалификацията;
- Дългосрочна професионална реализация и развитие в утвърдена, стабилна компания;
- Атрактивно възнаграждение, отлични условия на труд и социален пакет;
- Участие във вътрешно-фирмени развлекателни мероприятия.

Licensed by MLSP, license N 2651, valid from 29.10.2018
„Талънт Хънтър“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените, в отговор на настоящето електронно писмо данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Талънт Хънтър“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Талънт Хънтър“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Талънт Хънтър“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.Кандидатствай по тази обява
Talent Hunter Ltd.  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Talent Hunter Ltd.
Всички обяви на Talent Hunter Ltd.