EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.04.2019, Ref.#: MMV-KSN
★★★★★ СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР/ ССС/ПГС - СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР/ ССС/ПГС - СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е компания, занимаваща се със строителен надзор, консултантска дейност, проджект мениджмънт и обследване на обекти с обществено предназначение, жилищни сгради, складове, производствени сгради, благоустройствени съоръжения, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други.
Търсим към екипа си мотивирана личност за длъжност:
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР/ ССС/ПГС - СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР,
който покрива следните ИЗИСКВАНИЯ:
Образование: Висше - ВИАС – специалност - ССС/ПГС ;Пълна проектантска правоспособност;
Професионален опит: Не по - малко от 5 год. / предишен опит в надзорна фирма ще се счита за предимство/;
Познания на нормативната база свързана с проектирането и строителството : ЗУТ, Действащи закони и наредби в областта на строителството;
Компютърна грамотност: MS Office, Auto Cad.;
Владеене на чужди езици е предимство - ползване на английски език.
Лични качества: организираност, комбинативност, инициативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, отговорност към поставените задачи.
Шофьорска книжка – активен шофьор;
Добри организационни умения и способност за определяне на приоритети и изпълнение на цели;
Професионален опит: Доказана практика в проектирането, строителството истроителният надзор на обекти- референции от предишни работодатели!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Умение за работа по няколко проекта наведнъж;
Работа със ЗУТ - Законосъобразно започване на строежа и изпълнението му съгласно одобрения проект;
Своевременно съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството; Годност на строежа за/и въвеждане в експлоатация – изготвяне на окончателен доклад до Възложителя и внасяне в ДНСК на необходимата документация за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване на строежа;
Познаване на международните стандарти за материали, влагани в строителството;
Внасяне на документи в СДКО /Специализирани държавни контролни органи/, НАГ и други инстанции, свързани с работата му като строителен надзорник и следене за своевременното съгласуване и движение на документите в съответните инстанции.
Контрол за/на:
- Спазване условията за безопасност на труда съгласно проекта за безопасност и здраве, Координатора по безопасност и здраве и Проекта за управление на строителните отпадъци;
- Недопусканеувреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, опазване на околната среда;
- Правилното изпълнение на строително-монтажните работи;
- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация, достъпна среда ;

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
Дългосрочно трудово правоотношение;
Работа в динамична бизнес и професионална среда;
Перспективи за кариерно развитие.

Ако разпознавате себе си в гореописания профил, то ще очакваме Ваша актуална автобиография със снимка, като посочите референтен номер на обявата.

С всички одобрени по документи кандидати ще се свържем за следващи стъпки в процеса по подбор.

Уведомяваме Ви, че всички данни, които предоставяте са лични и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД. ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се задължава да ги използва единствено и само за целите на настоящия подбор.


Кандидатствай по тази обява
ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Всички обяви на ММВ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД