EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
08.04.2019
★★★★★ Младши юрисконсулт, КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата

Младши юрисконсулт

Kredyt Inkaso Investments BG EAD e част от международната група Kredyt Inkaso S.A. Capital Group, лидер на пазара на услуги по управление на вземания в Полша. От 2007 г. насам Kredyt Inkaso S.A. се листва на Варшавската фондова борса, а през 2013 г. започва международната си експанзия чрез учредяването на дъщерни дружества в България, Румъния и Русия.

Във връзка с разширяване на дейността на българското дружеството, в момента търсим мотивирани и отговорни кандидати, които да се присъединят към отдел Съдебно събиране за позицията:

МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

I. Основни задължения:

• Извършване на всички правни действия, свързани с основната дейност на Дружеството – събиране на вземания от физически и юридически лица, в това число, комуникация и представителство пред всички частни и държавни съдебни изпълнители в Република България;

• Подготовка на проекти на отговори на писма, сигнали и други, за които се изискват правни знания;

• Подготовка на становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;

• Участие и провеждане срещи и/или телефонни разговори с длъжници на Дружеството във връзка с погасяване на техните задължения, като предлага най-добрите правни схеми с оглед защита правата на Дружеството като кредитор;

• Оказване на правна помощ и съдействие на служителите от другите структурни звена на компанията относно постигане на извънсъдебни споразумения с длъжници на Дружеството.

II. Изисквания към кандидатите:

• Висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност Право или V-ти курс студент специалност "Право";
• Отлични познания в областта на Гражданското право и процес;
• Компютърна грамотност – умение за работа с програмни продукти MS Office, правно-информационни системи – Apis, Ciela и др.;
• Умение да планира, организира и контролира собствената си работа;
• Способност да работи конструктивно като член на екип;
• Позитивност, ефективност, лична ангажираност и професионална етика.

III. Нашето предложение:

• Работа в млад и динамичен екип;
• Атрактивен социален пакет;
• Дългосрочно сътрудничество и възможност за професионално развитие;
• Въвеждащо обучение и регулярни вътрешнофирмени обучения;

Предоставянето на личните данни е доброволно. Tяхното обработване и ползване в процеса по подбор на персонал ще се извършва в пълно съответствие със законодателството в областта на личните данни.


Кандидатствай по тази обява
КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Всички обяви на КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД