EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
01.03.2019, Ref.#: PhE/022019
★★★ ЕКСПЕРТ "ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ", СОФАРМА АД
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
ЕКСПЕРТ "ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ"
Софарма АД обявява подбор на кандидати за длъжността:

Експерт „Лекарствена безопасност”
Дирекция " Управление на качеството и регулаторното съответствие"

I. Изисквания за заемане на длъжността:
 -  Висше образование – медицина (хуманна, дентална, ветеринарна), фармация, фармакология;
-  Английски език писмено и говоримо (минимум В 2 ниво);
-  Компютърна грамотност – умения за работа с Microsoft Office, бази данни, интернет приложения;
-  Умения за анализиране на нормативни документи, статии, доклади, клинични проучвания и клинични случаи;
-  Умения в областта на medical writing (писане на доклади и становища);
-  Познания и опит в дейности, свързани с лекарствена безопасност или медицинско-регулаторни дейности ще се считат за предимство.

II. Основни функции на длъжността:
-  Изготвяне на регулаторни документи по лекарствена безопасност (периодични доклади по безопасност, планове за управление на риска).
-  Системен анализ и оценяване на профила на безопасност на продуктите на компанията.
-  Оценка, кодиране, документиране и предоставяне на регулаторните органи на информация за нежелани лекарствени реакции към продукти на компанията.
-  Въвеждане на информацията за нежелани лекарствени реакции в база данни и, при необходимост, електронно докладване до регулаторните органи.
-  Системен преглед и оценка на местната и световната научна литература за информация, касаеща лекарствената безопасност на продуктите на компанията.
-  Непрекъснато информиране за новости в областта на законодателството по лекарствена безопасност. 

Ние Ви предлагаме: 
- Последователно и задълбочено обучение във всички аспекти на лекарствената безопасност.
- Отлични условия на труд в млад и амбициозен колектив.
- Интелигентна среда с възможност за контакти в страната и чужбина.
- Възнаграждение - заплата и социален пакет.
 
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на процеса по подбор на персонала и наемане на работа в "Софарма АД" за конкретната позиция. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на последващ подбор на кадри в "Софарма АД", за срок от една година от подаването на кандидатурата ми. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на СОФАРМА АД


Кандидатствай по тази обява
СОФАРМА АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СОФАРМА АД
Всички обяви на СОФАРМА АД