EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.02.2019
★★★★★ Помощник - нотариус по заместване, НОТАРИУС МАРГАРИТА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА-ДИМИТРОВА
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Помощник - нотариус по заместване
Дейността на помощник - нотариуса по заместване включва самостоятелно извършване на всички действия от компетентността на нотариуса, в това число сделки с недвижими имоти, нотариални удостоверявания, консултации и др. Кандидатът трябва да отговаря на следните изисквания по чл. 8, ал. 1 ЗННД: 1. има висше юридическо образование; 2. придобил е юридическа правоспособност по Закона за съдебната власт; 3. има тригодишен стаж; 4. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо че е реабилитиран; 5. не е лишен от правоспособност на нотариус; 6. не е лишен от правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;7. не е в производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си несъстоятелен или не е осъжданза банкрут.
Владеенето на английски език е предимство.


Кандидатствай по тази обява
НОТАРИУС МАРГАРИТА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА-ДИМИТРОВА  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за НОТАРИУС МАРГАРИТА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА-ДИМИТРОВА
Всички обяви на НОТАРИУС МАРГАРИТА ТОДОРОВА ИВАНЧЕВА-ДИМИТРОВА