EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.02.2019
★★★ Организационен секретар, СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА"
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 1400 BGN (Бруто); Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Организационен секретар
Асоциация „Българска книга“ (АБК) е единствената организация на книгоиздатели и книготърговци в България. АБК следва и развива своите цели, свързани с насърчаване на качественото българско книгоиздаване и книгоразпространение, популяризирането на четенето и книгата. Асоциацията е член на двете най-големи европейски организации в бранша – Федерацията на Европейските книгоиздатели  и Международната федерация на книготърговците. Асоциация „Българска книга“ организира 10 ежегодни събития – Най-големите книжни изложения в страната, литературни фестивали, кампании за насърчаване на четенето. АБК връчва двете отличия – „Рицар на книгата“ за общественик с най-голям принос за развитието на бранша и „Златен лъв“ за най-добър издателски проект.

Асоциация „Българска книга“ търси да назначи ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР на пълен работен ден.

Като организационен секретар в Асоциация "Българска книга" ще разчитаме да:
 • Ръководите цялостната оперативна дейност на изпълнителния екип на Асоциация „Българска книга”, дейността на експерти, временни работни групи, колективи по изпълнение на проекти и др. Да анализирате ръководените от Вас дейности и да внасяте предложения в Управителния съвет на Асоциацията за усъвършенстване на работата;
 • Ръководите и контролирате функционирането на офиса на АБК като определяте и осигурявате реда на системата за деловодна дейност, съхраняването на документите и архива на АБК. Да осигурявате опазването и правилното ползване на имуществото на АБК;
 • Набирате и осигурявате информация за международни панаири, конференции, симпозиуми и др., които представляват интерес за членовете на АБК. Да ръководите участието на Асоциацията в международни панаири, изложби, представяния и др., както и всички съпътстващи ги дейности;
 • Поддържате контакти с представители на държавните институции, партньори и медии, подготвяте информации за дейността на АБК и нейните членове, ръководите организирането на пресконференции, представяния, срещи и др.;
 • Разработвате проекти за финансиране от национални и международни институции, програми, спонсори и др. Поддържа връзка с неправителствени и граждански формирования за тяхната подкрепа на издателската дейност;
 • Работите по сключените от АБК договори с юридически и физически лица и отговаря за тяхното коректно изпълнение;
 • Участвате в заседанията на Управителния съвет като предоставяте информация за дейността си, правите предложения и давате мнение по обсъжданите теми.

Необходими компетенции и умения:
 • Завършено висше образование и опит не по-малък от 2 години в областта на мениджмънта на културата, връзките с обществеността, журналистиката, рекламата, издателската, книгоразпространителската дейност или в литературна агенция, да имате опит в работа по проекти;
 • Много висока степен на грамотност;
 • Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо; владеенето на немски или френски език е предимство;
 • Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office, интернет и социални мрежи

Личностни качества:
 • Умение за взимане на решения и комбинативност;
 • Управление на информацията;
 • Управление на времето;
 • Лоялност;
 • Общителност;
 • Креативност.
 
Ние предлагаме:
 • Трудов договор;
 • Стартово възнаграждение 1400 лева бруто.
 • Възможност за развитие след шестмесечен изпитателен срок.

За да кандидатствате, молим да изпратите CV и мотивационно писмо

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и при спазване на изискванията на действащото българско законодателство.


Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА"  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА"
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА"