EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
05.02.2019
★★★★★ Юрист, Асоциация на българските застрахователи  Вижте визитка на компанията
Месторабота София, ул. Граф Игнатиев 2; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Юрист
Отговорности:
• Участие в изготвянето на становища на АБЗ по различни нормативни актове и в изготвянето на предложения за нормативни текстове;
• Участие във формулирането на предложения за политики и стратегии в застрахователния сектор;
• Подпомагане на работата на експертни комисии към АБЗ;
• Подпомагане на дейността на АБЗ във връзка с членството й в Insurance Europe;
• Взаимодействие с външни юристи, които съветват и подпомагат дейността и политиките на АБЗ;
• Осъществяване на взаимодействие с държавни, съдебни и общински органи и институции, кореспонденция и изготвяне на документация във връзка с взаимоотношенията на АБЗ с административни органи;
• Подготовка, изработване и преговори по договори, свързани с функционирането на сдружението;
• Подготовка на документите за общите събрания на АБЗ;

Изисквания:
• Висше образование – специалност „Право”, с придобита юридическа правоспособност;
• Минимум 3 години професионален опит в застрахователно и административно право;
• Задълбочено познаване на нормативната уредба в застраховането;
• Професионален опит в сферата на нормотворчеството и/или в прилагане и съответствие с нормативните изисквания в застраховането е предимство;
• Познаване и/или опит в областта на европейския законодателен процес е предимство;
• Много добър английски език, писмено и говоримо;
• Добри аналитични умения и умения за структуриране на добре аргументиран текст и прецизност към детайлите;
• Умения за работа в динамична работна среда и спазване на срокове.

Условия: Възможност за професионална реализация, динамична и разнообразна работа и широк диапазон контакти. Мотивиращо заплащане, отлични работна среда.

Необходими документи за кандидатстване: Мотивационно писмо, автобиография, копие от дипломи и сертификати.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.


Кандидатствай по тази обява
Асоциация на българските застрахователи  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Асоциация на българските застрахователи
Всички обяви на Асоциация на българските застрахователи