EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
29.01.2019, Ref.#: TTL/0119
★★★ Технолог в лаборатория "Твърди лекарствени форми", СОФАРМА АД
Месторабота София, София бул.Климент Охридски 3 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Технолог в лаборатория "Твърди лекарствени форми"
"Софарма" АД търси кандидати за длъжността

ТЕХНОЛОГ

в лаборатория „Твърди лекарствени форми“
Направление „Развитие и технологии на фармацевтични продукти“
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

I. Изисквания към кандидата:
• Висше образование: магистър по фармация
• Познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/ и на Регулаторни изисквания за разработване и регистрация на лекарствени продукти.
• Познания за работа с лабораторна, полупромишлена и промишлена апаратура
• Познаването на статистическите методи за обработка и оценка на резултатите е предимство
• Английски език - писмено и говоримо /минимум ниво В2/
• Компютърна грамотност - MS Office
 
II. Основни функции на длъжността:
• Разработва, оптимизира, трансферира и валидира технологии за производство на готови лекарствени продукти
• Анализира и оценява резултатите от извършените дейности
• Изготвя стандартни оперативни процедури, работни инструкции, документация за трансфери и валидирания, документация за регистрация, пререгистрация, промени и обосноваването им, в съответствие с регулаторните изисквания за страната и чужбина, отговори по забележки на вътрешни и външни експерти
• Работи с DMS компютърна система

Ние предлагаме:
• Отлични условия на труд в престижна и динамично развиваща се компания
• Възнаграждението се състои от заплата и социален пакет за позицията
• Работното място е в София, кв. Дървеница, бул. „Кл.Охридски“ 3.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора. 
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на процеса по подбор на персонала и наемане на работа в "Софарма АД" за конкретната позиция. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на последващ подбор на кадри в "Софарма АД", за срок от една година от подаването на кандидатурата ми. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на СОФАРМА АД


Кандидатствай по тази обява
СОФАРМА АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СОФАРМА АД
Всички обяви на СОФАРМА АД