EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.01.2019, Ref.#: DVIT/012019
★★★★★ Стажант в "Дирекция за връзки с инвеститорите", СОФАРМА АД
Месторабота София, SBT ул.Лъчезар Станчев 5 (виж карта); Стаж; Пълно работно време; Непълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата 560 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Стажант в "Дирекция за връзки с инвеститорите"
"Дирекция за връзки с инвеститорите", “Софарма” АД,
обявява СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
 
Като публично дружество, чиито акции са листвани на Българската и Варшавската Фондова борса, “Софарма” АД има ангажимент да осигури ефективен диалог между акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица, от една страна, и мениджмънта, от друга, като осигурява навременен достъп до информацията, касаеща дейността на Дружеството, равнопоставеност на всички акционери и условия за упражняването на правата им. Тези отговорности са в ресора на „Дирекция за връзки с инвеститорите“, чиято работа е изключително разнообразна – от право, финанси, икономика, мениджмънт и производство до комуникации, маркетинг и поддържането на ефективен диалог с държавните институции.

Ние предлагаме:

• Възможност да останете на работа при нас;
• Отлична атмосфера и условия за работа в Софарма Бизнес Тауърс, град София;
• Гъвкаво работно време;
• Професионално обучение и предизвикателство;

Изисквания към кандидатите:

• Завършен минимум трети курс в специалността. Специалности, пряко свързани с Финанси, Икономика или Маркетинг и Мениджмънт са предимство;
• Отлично владеене на английски език, владеене на руски или полски език е предимство;
• Отлична компютърна грамотност - Microsoft office;
• Отлични умения за работа с Excel и PowerPoint;
• Желание за работа, ангажираност и отговорност;
• Аналитичност и организираност;
• Готовност за работа в екип;
 
Основни задължения: 

Подпомага дейността на Директор за връзки с инвеститорите като на пример:
• Администрира контактитe на дирекцията;
• Води и поддържа регистри и архиви в Дирекцията;
• Води кореспонденция със заинтересовани лица;
• Оказва техническо съдействие при организиране на срещи;
• Води протоколи, изготвя доклади и друга документация свързана с дейността на дирекцията;
• Следи наличностите и осигурява необходимите материали и консумативи, необходими за работата на Дирекцията;
• Поддържа организацията на офиса на Дирекцията и други;
•  Поддържа съответната секция в интернет страницата на Дружеството;
• Съдейства при подготовката на документи и материали, за които е отговорна дирекцията (уведомления, статистика и т.н.);
• Води и поддържа регистри и архиви в дирекцията;
• Подпомага дирекцията при организиране на мероприятия, свързани с нейната дейност;
• Работи със съответните интернет портали на институциите, с които си сътрудничи Дирекцията;
• Изготвя справки и анализи, необходими за работата на дирекцията;
• Обновява и поддържа презентационните материали изготвени във връзка с работата на Дирекцията и други.
 
Ако предложението ни представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография със снимка.
 
Процесът на подбор включва преглеждане на документите на кандидатите и едно интервю с Директор за връзки с инвеститорите, на което ще бъдат поканени кандидатите, чиито качества и знания отговарят на профила на определените позиции.
 
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679.
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на процеса по подбор на персонала и наемане на работа в "Софарма АД" за конкретната позиция. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм и давам съгласието си личните данни, включени в представените автобиография / резюме / мотивационно писмо и други документи, да бъдат обработени за целите на последващ подбор на кадри в "Софарма АД", за срок от една година от подаването на кандидатурата ми. Известно ми е, че мога да оттегля съгласието си по всяко време, като изпратя съобщение на адресите, посочени в Уведомлението за поверителност на „Софарма“ АД
Съгласен съм   Не съм съгласен
Запознат съм с Политика за защита на лични данни на СОФАРМА АД


Кандидатствай по тази обява
СОФАРМА АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СОФАРМА АД
Всички обяви на СОФАРМА АД