EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
11.01.2019
★★★★★ Териториален Супервайзор Продажби, LOULIS MEL - BULGARIA EAD  Вижте визитка на компанията
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Териториален Супервайзор Продажби
Резюме на позицията:

Успешният кандидат трябва да постигне максимална рентабилност на продажбите, растеж и проникване на пазара на акаунта, като управлява продажбите и свързаните с тях отговорности на отделните акаунти, както и да търси и привлича потенциални клиенти. Тази позиция е подчинена на Директор Продажби.

Отговорности:

• Надзор на търговските представители в района.
• Създаване, развитие и поддържане на бизнес отношения с настоящи и потенциални клиенти за генериране на нов бизнес.
• Пътувания за срещи с купувачи и висшия мениджмънт в корпоративните локации, както и посещаване на обектите на завода, когато е необходимо.
• Придобиване на задълбочени познания за всички локации на клиентите и продуктите, които те произвеждат, за да препоръчва използването на най-доброто брашно (или други продукти на Лулис Груп).
• Извършване на конкурентен анализ на конкурентите на Лулис Груп.
• Участие в търговски изложения, конвенции и конференции, когато е необходимо да се популяризират продуктите на Лулис Груп и за срещи с настоящи и потенциални клиенти.
• Осигуряване на информация за ценообразуване, пазарна информация и алтернативи за управление на риска.
• Разработване на ясни и ефективни предложения / котировки за настоящи и потенциални клиенти.
• Планиране и организиране на ежемесечен работен график, който да позволява пътуване до клиенти, както и извършване на проучвания.
• Изготвяне на специализирани търговски презентации на съществуващи и потенциални акаунти.
• Работа в тясно сътрудничество с отделите по търговия, качество, транспорт и сервиз, за увеличаване дългосрочния растеж на рентабилността.
• Представяне на доклади за дейността и постигнатите резултати, седмични доклади за напредъка и месечни, тримесечни и годишни аналитични доклади.
• Препоръчване на промени в продуктите и услугите, като оценява резултатите и развитието на конкуренцията.
• Разрешаване на жалби на клиенти чрез проучване на проблемите; разработване на решения; даване на препоръки на ръководството.
• Да бъде в течение на приложенията на продукта. техническите услуги, пазарните условия, конкурентните дейности, рекламните и промоционалните тенденции.
• Да наблюдава и управлява кредитните линии на клиентите в рамките на установени граници.
• Да управлява ефективно бюджета на разходите, за постигане на максимални резултати.

Знания/Умения/Способности:

• Степен бакалавър или магистърска степен се счита за предимство
• Задължителен предишен опит в продажбите на брашно в мелничарската промишленост, минимум 4 години
• Опит в производството на хлебни изделия се счита за предимство
• Позицията изисква пътувания
• Задължително ползване на английски или гръцки език
• Работа с MS Office
• Междуличностни умения; Добра вербална и писмена комуникация; Основни познания по математика и счетоводство; Обслужване на клиенти; Умение за завършване на задачите; Умения за виждане в перспектива; Договаряне; Познания за продукта; Презентационни умения; Управление на работното време; Увереност; Целенасоченост; Мотивация за продажби; Самостоятелност и инициативност.

Допълнителни ползи:
• Предоставеня на мобилен телефон
• Фирмен автомобил за лично ползване( след работно време)
• Месечен бонус въз основа KPΙs


Кандидатствай по тази обява
LOULIS MEL - BULGARIA EAD  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за LOULIS MEL - BULGARIA EAD
Всички обяви на LOULIS MEL - BULGARIA EAD