EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
04.01.2019, Ref.#: 03
★★★★★ ПЕДАГОГ В ГРУПА ЗА УЧИЛИЩНА ПОДКРЕПА, ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит; Заплата от 800 до 900 BGN (Бруто)
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
ПЕДАГОГ В ГРУПА ЗА УЧИЛИЩНА ПОДКРЕПА
Фондация „Здраве и социално развитие“ търси да назначи педагог в група за училищна подкрепа (занималня) в център за работа с деца.

Фондация “Здраве и социално развитие” работи в три основни направления – предоставяне на социални услуги и развитийни програми в ромска общност, здравни програми сред уязвими групи и научноизследователска дейност. Ако искате да участвате в развитието на иновативни програми в областта на ранното детско развитие и да имате свободата да организирате работата с децата по различен начин, кандидатствайте за работа при нас!
Ние предлагаме добри условия на труд, ентусиазиран и компетентен екип от професионалисти, наели се със задачата да изградят едно по-различно бъдеще за децата, с които работим.

Описание на длъжността:
• Педагога планира и провежда ежедневни занимания с деца на възраст 6 – 12 г, като:
- Работи за компенсиране на образователните пропуски у децата;
- Оказва подкрепа на деца за усвояване на учебния материал и подготовка за училище;
- Организира и провежда образователни и развитийни игри.
- Организира и провежда клубове по интереси за развитие на творческите способности у децата.
• Провежда диагностична дейност, свързана с развитието на децата съгласно ДОИ.
• Планира и провежда взаимодействието с родители на децата (родителски срещи, групова работа с родителите за подпомагане на образователния процес на децата).
• Организира и поддържа работната документация.
• Участва в обученията на местния екип, ежеседмични екипни срещи и супервизии от външен експерт.
• Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Изисквания:
• Висше образование – начална училищна педагогика, педагогока;
• Познаване и работа с ДОИ.
• Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности на децата.
• Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене.
• Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
• Мотивация за работа, умения за работа в екип, умения за работа с компютър.

Документи за кандидатстване: Актуална професионална автобиография, мотивационно писмо.

Избрания служител ще бъде назначен на трудов договор. Договорът ще бъде сключен с Фондация „Здраве и социално развитие“.

Място на работа: гр. София, кв. Факултета

Всички подадени кандидатури ще бъдат разгледани, само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на индивидуално интервю.
Неодобрените кандидати на първи етап няма да бъдат уведомявани за резултатите от документалния подбор.


Кандидатствай по тази обява
ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Всички обяви на ФОНДАЦИЯ ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ