EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
03.01.2019, Ref.#: WEB-1
Уеб дизайнер - CMS, СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ  Вижте визитка на компанията
Дистанционна работа; Пълно работно време; Непълно работно време; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Запази обявата в бележника   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Уеб дизайнер - CMS
Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“ е водеща организация по изпълнение на проект „Развитие на модерни форми на социално предприятие в Столична община“, който се изпълнява на основание договор №BG05M9OP001-2.010-0732-C01 /18.06.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд.
През 2019г. се предвиждат за изпълнение редица дейности, насочени в посока развитие на ново социално предприятие в гр.София, включително да обезпечи заетост/професионална реализация и доходи на лица от целевите групи. Това ще се реализира посредством функциониране на социалното предприятие като Агенция за предоставяне на услуги, позволяващи извършването им дистанционно на физически и юридически лица , включващ следните дейности: преводи, информационни услуги, административни услуги, WEB /графичен дизайн и други. В Агенцията ще се работи през онлайн платформа, която ще предоставя възможността на лица от рисковите групи, които са възпрепятствани по някаква причина, да бъдат в реална работна среда, да работят от дома в дистанционна форма.
Целевите групи (лицата подходящи за настоящата позиция) са: майки с деца, след втората година от майчинство, хора с трайни физически увреждания, младежи до 29 години, както и хората, които се грижат за зависим член от семейството, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда от регион София (неактивни, трайно безработни и др.).

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Характеристика: Цялостно изработването на уеб страници чрез използване на CMS като Drupal, Joomla и WordPress, включително свързване със социални мрежи, бази данни и приложения.
2.Конкретни задължения: проучване изискванията на клиента, разработване на проект, базиран на конкретни теми (шаблони), съгласуване и изпълнение.

Изисквания за длъжността: минимум средно образование. Добро познаване и минимум 1 година опит в ползване на CMS - Drupal, Joomla и/или WordPress.


Предлагаме срочен трудов договор за период от 1 година, с опция за продължаване след края на проекта.
Дистанционна работа с гъвкави възможности за заетост и изпълнение на текущите задачи.
Включване в професионално обучение и такова по ключови компетенции, в дистанционна форма, след сключване на трудовия договор.

Допълнителни уточнения: трудовият договор трябва да бъде основен за кандидата.

Съгласен съм Сдружение „Обществен фонд за подпомагане“ с ЕИК:108649632, да обработва личните ми данни, които предоставям доброволно , за целите на оценка и подбор на кандидати, за сключване на трудово правоотношение, за длъжност по настоящата обява, при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Съгласен съм   Не съм съгласен


Кандидатствай по тази обява
СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Всички обяви на СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ