EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
13.04.2018, Ref.#: ADMINI
АДМИНИСТРАТОР НА РЕЦЕПЦИЯ В ХОТЕЛ, Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Месторабота Стара Загора; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 550 до 650 BGN (Нето)
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
АДМИНИСТРАТОР НА РЕЦЕПЦИЯ В ХОТЕЛ
Нашият клиент е новооткриващ се хотел в Стара Загора, който търси:

АДМИНИСТРАТОР НА РЕЦЕПЦИЯ В ХОТЕЛ

Изисквания:
- Завършено висше образование, специалност "Туризъм";
- Опит на тази позиция: минимум 1 година;
- Отлична компютърна грамотност – MS Office и Интернет, и специализиран софтуер MS Master;
- Много добро владеене писмено и говоримо на английски език;
- Много добро владеене писмено и говоримо на руски език;
- Представителен външен вид;
- Комуникативност, креативност, способности за работа в екип и с клиенти;
- Търговски умения;
- Отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, дискретен;

Задължения и отговорности:

- Посрещане и настаняване на гостите на хотела, следене за регистрирането и оказване на необходимото им съдействие;
- Регистриране на новопристигналите гости на хотела: попълване на регистрационните картони; следене за правилното водене на регистърните книги и точното записване на данните от документите за самоличност на регистрираните гости;
- Предаване на ключовете от стаите на гостите и следене за недопускане на външни лица;
- Водене на сметките за нощувки, рум-сервиз и останалите предоставени допълнителни услуги;
- Приемане на заявки и предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги;
- Приемане за съхранение в касата на хотела ценности и документи на гостите;
- Следене за спазване на графика за освобождаване на стаите и информира своевременно камериерките при необходимост от почистване и зареждане;
- Оказване на съдействие на административните органи във връзка с паспортния контрол и регистрационните режими за временно пребиваване;
- При необходимост изпълняване и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата;
- Задължително използване на униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.

Отговорности:
- Носене на отговорност за опазване на повереното имущество;
- Носене на отговорност при постъпили рекламации за основни и допълнителни хотелски услуги, причинени от пропуски в обслужването на рецепцията;
- Служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност;
- При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител, работник или служител в хотела. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна;
- При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за: качеството на извършваната работа; спазване на трудовата дисциплина; правилното водене на регистрите и осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

Подчиненост, връзки и взаимодействия:

- Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела и салонния управител;
- В процеса на работата взаимодействане с гостите и служителите на хотела;
- В процеса на работата осъществяване на връзка с туроператорските фирми и клиенти на хотела, относно осъществяване на работата им;
- Отчитане за извършените задачи пред управителя на хотела и салонният управител писмено и устно с необходимите документи, всекидневно;

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Фирмата предлага:
- Обучение за работа със специализиран софтуер;
- Твърдо месечно възнаграждение;
- Реална възможност за професионално и кариерно развитие;
- Работа с екип от професионалисти;
- Добър социален пакет, бонусна система;

При проявен интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Кандидатурите ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Лиценз № 1612, валиден до 02.08.2018г.

Информацията, която предоставяте с Вашата кандидатура е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Практикер ще я използва единствено за целите на подбора.
Кандидатствай по тази обява
Политика за защита на лични данни на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Всички обяви на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008