EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.04.2018
Производствен Мениджър, Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Месторабота Стара Загора; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 1500 до 2000 BGN (Нето)
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Производствен Мениджър
Нашият клиент е строителна производствена компания, която търси да назначи:

Производствен Мениджър.

Отговорности:
- Ръководи и координира организацията на труда и производството в цеха.
- Отговаря за планирането и прогнозирането на производствения процес.
- Търси възможности за оптимизиране на производствените разходи, както и на съществуващите процеси и процедури.
- Осъществява контрола за техническата и оперативна подготовка на работа в цеха и осигуряване на техническа и технологична документация, инструменти, материални и енергийни ресурси.
- Ръководи и координира организацията транспорта.

Изисквания:
- Образование: Висше техническо, строителен инженер;
- Опит на подобна позиция;
- Много добро ниво на английски език.
- Познаване на нормативната уредба и документите, свързани с дейността;
- Познаване на правилата за безопасна работа;
- Добра компютърна грамотност;
- Умение за работа в екип;
- Умение за работа в динамична среда;
- Комуникативност;
- Дисциплина;
- Способност за адекватни и бързи реакции по време на работа;
- Стремеж за повишаване знанията и квалификацията си и внедряване на иновации;
- Шофьорска книжка;

Вашите задължения ще бъдат да:
1. Проучвате проектно-сметната документация за възложените му довършителни строителни дейности.
2. Организирате изпълнението в срок и качествено на възложените му довършителни строителни дейности в съответствие с проектосметната документация, при спазване на техническите правила и нормативи, противопожарните и други технически изисквания и правилата за безопасност на труда.
3. Като се ръководите от възложения проект да осъществявате необходимата координация с изпълнителите на другите основни и довършителни работи в съответствие с техническите норми и изисквания.
4. Съгласувате с контролните органи по строителството изпълнението на работния проект.
5. Отстранявате допуснатите пропуски в съответствие с упражнявания авторски надзор при изпълнението на довършителните работи и уведомява техническия ръководител на обекта за възникналите проблеми.
6. Участвате при съставянето на актове и протоколи за извършваните от него строителни работи и ги подписва.
7. Следите за съблюдаването на мерките за безопасност на труда, пожарна безопасност и нарушаване на екологичните изисквания и незабавно отстранява допуснатите нарушения, като предлагате на техническия ръководител налагането на предвидените в нормативната уредба санкции.
8. Организирате провеждането и участвате във встъпителните и периодичните инструктажи по безопасност на труда и следите специалните строително-монтажни работи да се изпълняват само от правоспособни за това изпълнители.
9. Участвате в обучението и повишаване квалификацията на персонала.
10. Отговаряте с подписа си за всички изработени или съгласувани документи, протоколи и пр. във връзка с изпълняваните довършителни работи.
11. Носите отговорност за качественото и в срок извършване на проектните строително-монтажни работи в съответствие с ПСД и действащите стандарти, технически норми, нормативи и изисквания.
12. Носите отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
13. Отговаряте за целесъобразното и ефективно използване на поверената техника, инструменти, материали и суровини, включително за офис и друга подобна техника и инвентар.
14. Носите отговорност за съхранението на получените документи, задания, проекти, изходни данни и други.
15. Отговаряте за спазването на правилата за противопожарна охрана, на техническите правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания.

Фирмата предлага:
- дългосрочни трудови отношения;
- работа в екип от професионалисти;
- възможност за развитие в областта;

Лиценз 1612, валиден до 02.08.2018г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Информацията, която предоставяте с Вашата кандидатура е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Практикер ще я използва единствено за целите на подбора.
Кандидатствай по тази обява
Политика за защита на лични данни на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Всички обяви на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008