EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.04.2018, Ref.#: ОБ
Оператор бетонов възел, Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Месторабота Стара Загора; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата от 850 до 1000 BGN (Нето)
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Оператор бетонов възел
Производствена компания в сферата на строителството, търси:

Оператор бетонов възел

Задължителни:

осигурява и поддържа нормален режим за работата на оборудването в бетоновия център; изпълнява рецептите за производство на различните видове строителни разтвори и марки бетон; задава, контролира и отчита ежедневното количество на произвежданите бетони и разтвори, приема и систематизира техните заявки за следващия ден

Изисквания
да знае устройството и принципа за работа на машините , съоръженията и системите за управление на в бетоновия център; начините за тяхното обслужване; правилата за техническа експлоатация, изискванията за качество на употребяваните материали и произвежданата продукция

Характеристика на работата: управлява ръчно и автоматично бетонните машини от пулта за управление; провежда контрол върху машините и съоръженията в бетоновия център и подържа в изправно състояние системите за управление; извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.

Длъжностни задължения: да знае правилата за техническа експлоатация, методите и начините за откриване, отстраняване и предотвратяване на евентуални аварии; рецептурите на отделните видове бетони и смеси, изискванията за качество на употребяваните материали; да управлява ръчно и автоматично бетоновия възел; да изключва машините при авария.

Характеристика на работата: работи с клавиатурата на компютъра за внасяне на различни входни данни / рецептури,корекции, анализи състояние на склада за инертни материали, химически добавки,разход на съответните материали; работи с консистори – следи и коригира / при необходимост/ консистенцията на бетона; обработва различните входни и изходни данни/ поръчки,клиенти,марки бетон/; отчита и извършва различни данни за нормалната работа на машините/ нормално работно налягане на сгъстения въздух, наличие или липса на материали в бункерите, смущения в дозировката/,превключва картините на дисплея и отчита съответните параметри оттам.

Длъжностни задължения: да знае принципната блок-схема на различните видове бетонови възли и нормалната работа на отделните механизми и агрегати; да работи с клавиатурата и да внася съответните входни данни; да познава цифровата информация на телевизионния екран и да отчита безпогрешно необходимите данни; да управлява ръчно и автоматично бетоновия възел; да се ориентира бързо при изпълнението на консистенцията на зададената рецепта и при забелязване на отклонения да може да я коригира чрез промяна на фактора влага и на инертните материали; да обслужва консисторите към бетонните машини и да следи за нормалното състояние и за честотата на приемните сонди.

Ние предлагаме:
- Дългосрочни трудови правоотношения;
- Добри условия на труд;
- Много добро заплащане;

Лиценз № 1612, валиден от 02.08.2013 до 02.08.2018
Кандидатствай по тази обява
Политика за защита на лични данни на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD  Известие за нови обяви
(Агенция за Подбор на Персонал c изцяло безплатнa услугa към кандидатите.)
Повече за Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
Всички обяви на Solo Human Resources Consulting/Solo Capital LTD
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008