EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
08.03.2018
★★★★★ Wealth Advisor / Финансов Консултант, Клон на Уелт Ефект Мениджмънт СРО, КЧТ
Месторабота София, ул. "Бачо Киро" №26 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Непълно работно време; Подходяща и за студенти; Подходяща и за кандидати с малък или без опит
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
Wealth Advisor / Финансов Консултант
Wealth Advisor / Финансов Консултант

Wealth Effect Management is an international finance company. We operate within the sphere of financial planning acting as an independent financial consultant. Our job is to help our clients reach their goals by offering them the best financial products on the market. We apply our trade in every key area including investment, insurance, mortgage and real estate. Our company cooperates with some of the biggest banks, insurance companies, investment and pension funds in Bulgaria in order to provide the best financial tools to our clients.


Due to the rapid expansion of Wealth Effect Management in Bulgaria and the big potential of the market, we are looking to hire

                                                             Financial consultants

Our ideal candidate is motivated, ambitious and creative. Experience in finance or sales will be considered an advantage.


Requirements:

 • Excellent communication skills
 • Excellent organizational skills
 • Attention to details
 • Desire to work and develop
 • Team player - open to sharing knowledge and supporting their colleagues
 • Professional attitude

What we offer:

 • Base salary and a bonus system
 • Long term career opportunities
 • Company training, workshops and seminars
 • Personal development
 • Opportunity to work in a young, energetic international team
 • A friendly working environment in a modern office building

Job responsibilities:

 • To attract and maintain active relationships with potential and current clients of the company
 • To offer competent financial products and solutions to customers
 • To have and to develop knowledge of financial markets and services
 • To provide information to current and potential clients about investing in different types of financial instruments
 • To communicate regularly with customers by e-mail, telephone and in personal conversation
 • To follow the high standards and requirements of the company

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wealth Effect Management e международна финансова компания. Ние оперираме в сферата на финансовото планиране като независим финансов консултант. Целта ни е да се погрижим за целите на клиентите си, предоставяйки им най-добрите финансови продукти на пазара. Работим в следните области - инвестиране, застраховане, кредитиране и недвижими имоти. Нашата компания си сътрудничи с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове в България, за да предоставим на нашите клиенти най-добрите финансови инструменти.


Поради разрастването на Wealth Effect Management в България и големия потенциал на пазара,компанията ни търси да назначи

                                                          Финансови консултанти

Идеалният кандидат трябва да е амбициозен, креативен и да притежава лична мотивация. Опит във финансовата сфера и продажбите ще се счита за предимство.


Изисквания:

 • Отлични комуникационни умения
 • Отлични организационни умения
 • Внимание към детайлите
 • Желание за работа и развитие
 • Отборен играч - отворен да споделя знания и да подкрепя колегите си
 • Професионално отношение

Това, което ние предлагаме:

 • Основна заплата и бонусна система
 • Възможности за кариерно развитие
 • Безплатни обучения и семинари
 • Личностно развитие
 • Възможност за работа в млад и енергичен екип
 • Приятелска работна среда в модерна офис среда

Задължения:

 • Да привлича и поддържа активни взаимоотношения с потенциални и настоящи клиенти на компанията
 • Да предлага компетентно финансови продукти и решения на клиентите
 • Да притежава и да развива познанията си относно финансовите пазари и услуги
 • Да предоставя информация на настоящи и потенциални клиенти относно инвестирането в различни видове финансови инструменти
 • Да поддържа регулярна връзка с клиентите по e-mail, телефон и в личен разговор
 • Да следва високите стандарти и изисквания на компанията
Кандидатствай по тази обява
Клон на Уелт Ефект Мениджмънт СРО, КЧТ  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за Клон на Уелт Ефект Мениджмънт СРО, КЧТ
Всички обяви на Клон на Уелт Ефект Мениджмънт СРО, КЧТ
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008