EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
07.03.2018, Ref.#: GDPR
★★★★★ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /DPO/, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
Месторабота София, гр.София бул. "Христофор Колумб" №43 (виж карта); Постоянна работа; Пълно работно време; Езици: Английски
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /DPO/
Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги, управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното интегриране на тези взаимно допълващи се дейности подпомага създаването на устойчиви и рентабилни канали за продажба и води до реализирането на значителни финансови и оперативни синергии.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /DPO/

ИЗИСКВАНИЯ

> 1. Магистърска степен по специалност ,,Право'', както и придобита
правоспособност;
> 2. Най-малко 2 години опит в областта на защита на личните данни;
> 3. Много добри компютърни умения, владеене на юридически английски език;
> 4. Експертни познания в областта на законодателството и практиките в
областта на защитата на данните

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

> 1. Да съдейства на външни консултанти и да участва активно в привеждане
в съответствие дейността на дружествата с новия Регламент 2016/679 за
защита на личните данни, както и с националното законодателство
> 2.Да участва в изготвянето на вътрешно фирмени правила и процедури свързани
с обработването на лични данни, съгласно настоящия регламент.
> 3. да информира и съветва администратора или обработващия лични данни
и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по
силата на Регламент 2016/679 и на други разпоредби за защитата на
данни на равнище Съюз или държава членка;
> 4.да наблюдава спазването на Регламент 2016/679 и на други разпоредби
за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на
политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение
на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в
операциите по обработване, и съответните одити;
> 5.при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на
въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на
оценката
> 6.да си сътрудничи с надзорния орган;
> 7.да следи ежегодно за съответствието на дейността на администраторите
на лични данни с европейското и национално законодателство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Интересна и предизвикателна работа с възможност за професионални постижения;
• Приятна атмосфера;
• Добро възнаграждение и социални придобивки.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Професионална автобиография на български език, актуална снимка

Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Кандидатствай по тази обява
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
Всички обяви на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008