EN
Вход и регистрация Фирми | Потребители
12.01.2018
СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Месторабота Велико Търново; Постоянна работа; Пълно работно време
Добави в Моите Обяви   Известие за нови обяви   Принтирай   Проблем с обявата
СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- степен на образование: бакалавър;
- област на висшето образование – „Здравеопазване и спорт”: професионално направление „Обществено здраве“ и професионално направление „Здравни грижи”;
- област на висшето образование – „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, специалност „Медицинска биология“;
- професионален опит: 1 година;
- минимален ранг: V младши;
- компютърна грамотност – Word, Excel.
2. При равни други условия за предимство ще се счита:
- наличието на хорариум по медицински науки за кандидатите от област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Биологически науки“, специалност „Медицинска биология“;
- владеене/ползване на английски език (документ).
3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (по образец);
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- автобиография.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие се представят в срок до 17.00 часа на 22.01.2018 г., в сградата на РЗИ - Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №23, стая №102, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Допълнителна информация и справки на телефон: 062/614-344.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за съобщения в РЗИ – Велико Търново и на интернет страницата на инспекцията.
7. Осъществяване на активен епидемиологичен надзор на заразните и паразитни заболявания и на самостоятелни епидемиологични проучвания на заразните заболявания.
8. Размер на основната месечна заплата – от 510.00 лв. до 1150.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

Краен срок за подаване на документи – до 22.01.2018 г. включително.
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО  Известие за нови обяви
(Фирма/Организация директно търсеща служители.)
Повече за РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Всички обяви на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Контакти | Цени | Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми | Условия | Лични данни | Cookies 
©2002-2017 Jobs.bg. Всички права запазени. Jobs.bg е регистрирана търговска марка.
The Network JOBS.BG - Business Superbrand 2015-2016, Superbrand 2012-2013, Superbrand 2009-2010, Business Superbrand 2007-2008