Конкурс за 11 стипендии за магистърска програма ”Журналистика, Продуцентство и Финанси в медиите”
JOBS.BG | ONE.BG в партньорство с магистърската програма по Журналистика, Продуцентство и Финанси в медиите на Медийна Академия “Българион” и ВУЗФ обявява конкурс за 11 стипендии. Две стипендия в размер на 50%, пет в размер на 30% и четири в размер на 20% от стойността за целия период на обучение.
Вижте видеото:

Какво ще получа?

> Стажове в националните медии

> Опит с Вас ще споделят практици от водещи медии и гост-лектори от Европа и САЩ, политици, продуценти, журналисти

> Диплома с европейско приложениеЗа кого е?

> Студенти, завършили бакалавърска степен, без значение на специалността

> Работещи, независимо от областта, с интерес от развитие в сферите на журналистика и продуцентство

> Журналисти, желаещи да задълбочат своя опит и познанияКакво ще науча?

> Познание и опит за правене на репортажи, журналистически разследвания, документални филми

> Знания и умения за операторското майсторство и монтажа

> Успешни практики за финансово управление на медии

> Работа по реални практически казуси
Как да кандидатствам за стипендия?

Изпратете CV и кратко описание защо искате да участвате в тази програма и как ще приложите придобития опит на: apply@jobs.bg