Alerts for the new job ads published by ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
07.02.2022
language
Android Engineer, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
 • location_onSofia
 • Android Android
 • Java Java
 • Kotlin Kotlin
 • SQLite SQLite
 • SQL SQL
 • Jenkins Jenkins

Android Engineer

Send
07.02.2022
language
Android Engineer, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
 • location_onSofia
 • Android Android
 • Java Java
 • Kotlin Kotlin
 • SQLite SQLite
 • SQL SQL
 • Jenkins Jenkins
Alerts for the new job ads published by ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на ключови информационни системи с национално значение.
 • calendar_today Founded 1970
 • people_alt 630 employees
 • people_alt 450 IT specialists
Report a problem
Job offer: Android Engineer
Company: ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Key:  
Copy the letters/numbers from the blue field. Use lowercase letters.