Явор АД е коректен работодател, който предоставя възможности за израстване, развитие и разгръщане на потенциала на всеки специалист и служител във фирмата.Компанията предлага динамична и интересна работна среда, коректност и точност при заплащането и работа в млад и сплотен колектив.Възможност за ра...