Структурата на фирмата се състои от пет отдела, а именно: Отдел – Охранителна дейност /СОД/ Отдел Физическа охрана Технически отдел /СОТ/ Финансово-счетоводен отдел Търговски отдел. Съставът на отдела за Охранителна дейност /СОД/ е изграден от млади и добре обучени служители, разполагащи с патрулни...