Основен приоритет в инвестиционната програма на дружеството е повишаване на компетенциите и професионалното развитие на служителите, разширение на технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни на компанията. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова ...