Диджитек ООД е основана през 1992 г. Компанията е лидер в разработката, производството и продажбата на хардуерни и софтуерни системи, мобилни устройства и технологични решения за бизнеса. Работим с партньори от Европа, Азия, Африка и Америка. За периода на съществуването си Диджитек е част от кариер...