За TELUS International Bulgaria TELUS International е иноватор, който създава, изгражда и предоставя следващо поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С екип от над 4000 души в София и Пловдив, TELUS International Bulgaria е най-големият работода...