Ние предлагаме иновативна работна среда и ценим еднакво всички хора - независимо от пол, националност, етнически произход, религия и хора с увдреждания. Силно вярваме, че всеки допринася с работата си и работим в среда на доверие, уважение и лична ангажираност. Кандидатствай сега! Очакваме с нетърпе...