В Amdaris инвестираме в развитието на всеки колега чрез разнообразни програми и платформи за обучения, менторски програми и други. Така всеки има шанса да се развива кариерно както по вертикала, така и по хоризонтала. Пример за това са колеги, изминали пътя от младши програмисти в Amdaris до висши ...