Ключовите продукти и услуги на компанията са: Консултантски услуги в сферата на софтуерни системи, архитектура на бизнес системи, облачна инфраструктура, модернизация на софтуерни системи, UX/UI Design, уеб приложения, мобилни приложения. В какво вярваме: Вярваме в генеративната екипна култура. Рабо...