В Европейската мрежа на PEPCO работят над 20 000 служители. Сред настоящите служители все още има хора, които през 1999 г. започнаха да развиват нашата компания. Това е една от причините, поради които, въпреки мащаба на нашата дейност, успяваме да поддържаме открита, семейна атмосфера в компанията.