SmartyKids е международна мрежа детски образователни центрове, представена в 8 държави, в т.ч. и в България с 63 центъра SmartyKids в 36 града на страната. Центровете SmartyKids работят за интелектуалното развитие на деца на възраст от 4 до 14 години чрез курсове по ментална аритметика, бързо четене...