Ние, ВМ Финанс Груп, сме икономическа група, която през годините изгражда и успешно управлява диверсифицирано портфолио от компании в различни бизнес направления – дистрибуция и маркетинг на бързооборотни стоки, логистика, медия, реклама, образование, недвижими имоти. Имаме дълга история на успешно ...