Агенция за контрол на просрочените задължения (АКПЗ) е небанкова финансова институция, специализирана в изкупуването управлението на портфейли с необслужвани вземания.       Компанията е част от холдинга Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ), който обхваща водещи компании, специализирани в небанково...