Булклима Инженеринг е основана през 2016г. като дъщерно дружество на Булклима  - официален представител за България от 1995г. на един от световните лидери в производството на климатична  техника  General Fujitsu, Japan. Дружеството успешно налага на българския пазар комплексни иновативни и енергоспе...