Група Бош е водещ световен доставчик на технологии и услуги с около 394,500 служители (към 31.12.2020 г.). По предварителни данни през 2020 г. компанията реализира продажби в размер на 71,6 млрд. евро. Дейността на Бош е организирана в четири бизнес сектора – „Решения за мобилност”, „Индустриална те...