Нашите цели: Да изградим организация на световно ниво, чрез: Проактивност и предприемачески дух Фокус върху постигането на отлични резултати Поощряване на идеи и зачитане на различията Да предоставяме финансово включване за всички, чрез: Информиран избор Отговорно кредитиране Достъпно финансиране...